Kok-chè bō͘-e̍k sī khoà-kok ia̍h khoà khu-he̍k ê chu-pún, siong-phín he̍k-chiá lô-bū ê kau-oāⁿ, tī hiān-tāi sè-kài sī chin tiōng-iàu ê keng-chè oa̍h-tāng.