Kok-jī Piau-chún Jī-thé

Kok-jī Piau-chún Jī-thé (國字標準字體) sī Tiong-hôa Bîn-kok Kàu-io̍k-pō͘ pan-pò͘ ê Siông-iōng Kok-jī Piau-chún Jī-thé-piáu (常用 *) kap Chhù-siông-iōng Kok-jī Piau-chún Jī-thé-piáu (次-) lāi-bīn kui-tēng ê piau-chún Hàn-jī siá-hoat.