Kok-ka Bûn-hòa Gē-su̍t Ki-kim-hōe

Kok-ka Bûn-hòa Gē-su̍t Ki-kim-hōe (國家文化藝術基金會), kán-chheng Kok-gē-hōe (國藝會), sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú koan-chō͘ sêng-li̍p ê gē-su̍t kap bûn-hòa lūi châi-thoân hoat-jîn ki-kò͘.