Kok-li̍p Ko-hiông Su-hoān Tāi-ha̍k

Toā mn̂g.

Kok-li̍p Ko-hiông Su-hoān Tāi-ha̍k (國立高雄師範大學) sī Tâi-oân ê chi̍t keng tāi-hak, ū nn̄g-ê hāu-khu, chi̍t-ê tī Ko-hiông-chhī Lêng-ngá-khu, ū hù-siat ko-kip tiong-ha̍k; lēng-goā chi̍t-ê siat tī Iàn-châu-khu.