Kok-li̍p Kok-hōe Tô͘-su-koán

Kok-li̍p Kok-hōe Tô͘-su-koán (j. 国立国会図書館) sī Ji̍t-pún chi̍t keng choan-bûn thê-kiong kok-hōe gī-oân tiâu-cha gián-kiù kap hêng-chèng su-iàu, kiam ho̍k-bū kok-bîn ê tô͘-su-koán.