Kok-thài Hâng-khong Kong-si (國泰航空公司; Cathay Pacific Airlines Limited) sī Hiong-káng siang-tōa ê hâng-khong kong-si. Hiong-káng Kok-chè Ki-tiûⁿ sī Kok-thài Hâng-khong chú-iàu ê êng-ūn ki-tē.

Kok-thài Hâng-khong Boeing 747-400

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Cathay Pacific