Hiong-káng Kok-chè Ki-tiûⁿ

Hiong-káng Kok-chè Ki-tiûⁿ (IATA: HKG, ICAO: VHHH) sī Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu siōng chú-iàu ê ki-tiûⁿ, khí tiàm Chhek-lia̍p-kak-tó (赤鱲角) téng-koân (Tōa-sū-soaⁿ í-pak), só·-í chāi-tē-lâng mā kā kiò-chò Chhek-lia̍p-kak Ki-tiûⁿ. Ki-tiûⁿ ùi 1998 nî khai-sí ūn-chok, hiān-chú-sî 1 tang ū-hoat-tō· chhú-lí 4500-bān-ê lâng kap 300-bān kong-tùn (ton) ê hòe. Sī choán-ūn kàu Tiong-kok tāi-lio̍k, Tang-a, Tang-lâm-a ê 1-ê mn̂g-chhùi. Kok-thài Hâng-khong ê chú-iàu choán-ūn tiong-sim (hub) siat tī hia.

Oē-chheⁿ-tô·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Hong Kong International Airport