Tang A-chiu

(Tùi Tang-a choán--lâi)

Tang-a, Tang A-chiu, A-chiu tāi-lio̍k ê tang-pêng tē-tāi. Europa-lâng chheng-ho͘ sī Oán-tang. Bīn-chek iok-lio̍k 6,640,000 km², (A-chiu tāi-lio̍k ê 15%).

Ē-kha ê kok-ka tī Tang-a:

Ē-kha ê chèng-tī tan-ūi kan-taⁿ chió-sò͘ kok-ka sêng-jīm sī 1-ê kok-ka:

Ē-kha ê kok-ka ū-sî-chūn hông tòng-chò Tang-a ê pō͘-hūn:

Lō͘-se-a ū 1 tōa pō͘-hūn tī Tang-a.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:East Asia