Kok-thó͘ Kau-thong Séng

Kok-thó͘ Kau-thong Séng (国土交通省; Eng-gí: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism "Thó͘-tē, Ki-té-kò͘-chō, Kau-thong kap Koan-kong Pō͘") sī Ji̍t-pún ê hêng-chèng ki-koan chi it. In choan-bûn tī kok-thó͘ ê lī-ēng, khai-hoat, pó-choân, kau-thong chèng-chhek, khì-siōng, hái-siōng an-choân téng hong-bīn ê gia̍p-bū.