Konbaung Ông-tiâu (Bián-tiān-gí: ကုန်းဘောင်ခေတ်) sī Bián-tiān le̍k-sú siōng ê chi̍t ê ông-tiâu, chûn-chāi sî-kan sī 1752 nî kàu 1885 nî.

Konbaung Ông-tiâu ê kî-á