Kong-chhia chia̍t-ūn hē-thóng

Kong-chhia chia̍t-ūn hē-thóng, mā kiò chò khoài-sok kong-kau hē-thóng ia̍h-sī BRT, sī iōng kong-chhia chò ki-chhó͘ hoat-tián chhut-lâi ê kong-kiōng ūn-su hē-thóng.

Koh khoàⁿSiu-kái