Kong-the̍k (Tông)

Kong-the̍k (光宅; 684 nî ~ 684 nî) sī Tông-tiâu Jōe-chong ê liân-hō; chêng-āu 4 kò-goe̍h.

光宅
Kong-the̍k
684 nî ~ 684 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Jōe-chong
Tn̂g-té
4 kò-goe̍h

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Kong-the̍k (Tông)
Chiap-sio̍k
Bûn-bêng
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Sûi-kióng