Kosi-kok (越国) sī Ji̍t-pún tī kó͘-chá ê 1 ê kuni, phian-miâ Etusyû (越州). 7 sè-kí boa̍h-kî Ji̍t-pún khak-tēng lu̍t-lēng-chè (律令制), Kosi-kok hō͘ hun chò 3 ê lēng-chè-kok: Etizen-kok, Ettyû-kok kap Etigo-kok.

Koh khoàⁿ siu-kái