Ku-soaⁿ-tó

Ku-soaⁿ-tó (龜山島) sī tī Tâi-oân tang-pak-pêng Thài-pêng-iûⁿ téng ê chi̍t lia̍p hóe-soaⁿ-tó. Tang-sai 3.1 kong-lí khoah, lâm-pak 1.6 kong-lí tn̂g, chóng biān-chek 2.84 pêng-hong kong-lí, hái-gān-sòaⁿ 9 kong-lí tn̂g; hām Tâi-oân pún-tó lia̍h-ti̍t ê tn̂g-tō͘ sī 9.1 kong-lí.

Ku-soaⁿ-tó