Kyrgyzstan somKyrgyzstan ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī KGS.

Kyrgyzstan som
Кыргыз сому
Киргизский сом

100 Kyrgyz som (2016)
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé KGS
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 tyiyn
ho̍k-sò͘ Chia hòe-pè miâ-jī ê gí-giân bô ho̍k-sò͘ kap tan-sò͘ ê khu-pia̍t.
Kì-hō
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 som
 hán-tit ēng 1, 10, 50 tyiyn, 1, 5, 10, 2000 som
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 1, 3, 5, 10 som
 hán-tit ēng 1, 10, 50 tyiyn
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Kyrgyzstan
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Kyrgyz Kiōng-hô-kok Kok-ka Gîn-hâng
 Bāng-chām www.nbkr.kg
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 3.8%
 Chu-liāu [1]

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê KGS ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. The World Factbook, 2017 est.