Lâm-kàn Î-cho̍k Chū-tī-koān

Lâm-kàn Î-cho̍k Chū-tī-koān (南澗彝族自治縣) sī Tiong-kok Hûn-lâm-séng Tāi-lí Pe̍k-cho̍k Chū-tī-chiu ê chi̍t ê chū-tī-koān.