Lâm-khu ê ūi-tì.

Lâm-khu (Hàn-jī: 南區; Eng-gí: Southern District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, tī Hiong-káng-tó ê lâm-bīn. 2006 nî ê jîn-khaú ū 27.5 bān.