Hiong-káng-tó

Hiong-káng ê tē-jī-tōa tó-sū

Hiong-káng-tóHiong-káng chú-iàu ê tó-sū, bīn-chek 78.4 km2, sī Hiong-káng ê siong-gia̍p-khu, chham Kiú-liông chi-kan ū Victoria Káng. Hiong-káng-tó hun 4-ê khu, Tiong Se Khu (中西區), Wan Chai Khu (灣仔區), Tang Khu (東區), Lâm Khu (南區)

Hiong-káng-tó