Tang-khu (Hiong-káng)

(Tùi Tang Khu (Hiong-káng) choán--lâi)
Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē Hiong-káng ê hêng-chèng-khu. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Tang-khu.

Tang-khu (Hàn-jī: 東區; Eng-gí: Eastern District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, tī Hiong-káng-tó ê pak-bīn. Tang-khu tī 2001 nî ê jîn-kháu ū tāi-iok 61 bān, sī Hiong-káng tē-jī-chē lâng ê hun-khu.

Tang-khu ê ūi-tì.