Lâm-khu (Hiong-káng)

Hiong-káng ê cha̍p-poeh-khu chi-it
(Tùi Lâm Khu (Hiong-káng) choán--lâi)

Lâm-khu (Hàn-jī: 南區; Eng-gí: Southern District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, tī Hiong-káng-tó ê lâm-bīn. 2006 nî ê jîn-khaú ū 27.5 bān.

Lâm-khu ê ūi-tì.