Lâm-oa̍t Bêng-ông

Lâm-oa̍t Bêng-ông(南越明王, ?  – chêng 113 nî ), pún-miâ Tiō Eng-chê (趙嬰齊, Oa̍t-lâm-gí: Triệu Anh Tề), sī Lâm-oa̍t-kok ê tē 3 tāi kun-ông kah hông-tè, chêng 125 nî kàu chêng 113 nî chāi-ūi.