Lâm Alpes Soaⁿ-me̍h

Lâm Alpes Soaⁿ-me̍h (Eng-gí: Southern Alps) sī tī New Zealand Lâm-tó sai-pō͘ ê chi̍t tiâu soaⁿ-me̍h. Che sī kui-ê Lâm-tó ê thian-jiân hun-chúi-niá. I-ê siāng koân tiám tī Cook Soaⁿ, 3,754 kong-chhioh.

Lâm Alpes Soaⁿ-me̍h