Lâu-koh (樓閣) sī kiàn-tio̍k-bu̍t bóe-á lâu-chân ê chi̍t ê khong-kan; tī chhù-téng ê lāi-pêng-bīn.

Chong-hông kah chin sù-si ê lâu-koh pâng-keng