Lê Ka-chong

Lê Ka-chong (Oa̍t-lâm-gí: Lê Gia Tông, 1661 nî  – 1675 nî ), miâ Lê Duy Cối ia̍h Lê Duy Khoái, sī Oa̍t-lâm Hiō Lê Tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1671 nî kàu 1675 nî chāi-ūi.