Lí An (李安, Eng-gí: Ang Lee) sī Tâi-oân chhut-sin ê Bí-kok tō-ián, ū tō koè Sense and Sensibility, Crouching Tiger, Hidden Dragon, kap Brokeback Mountain téng-téng. I ti̍t koè Academy Chióng ê siāng-hó tō-ián sióng.

Lí An