Lîm Cho̍k-súi.

Lîm Cho̍k-súi (Hàn-jī: 林濁水; 1947 nî 3 go̍eh 25 ji̍t chhut-sì), pún-miâ hō-chòe Lîm Chong-iāu (林宗耀), Tâi-oân Lâm-tâu-kōan Po͘-lí chhut-sin ê chèng-tī jîn-bu̍t. Phian-miâ Tâi-to̍k lí-lūn tāi-sai (台獨理論大師), sī Bîn-chìn-tóng Sin-tiâu-liû-hē ê tiōng-iàu khai-chhòng-chiá, bat chek-ke̍k thui-tōng Tâi-to̍k tóng-kang ê chè-tēng.