Lîm Iàn-sîn (林燕臣, 1859 nî 11 goe̍h 151944 nî 2 goe̍h 27) sī Tâi-oân tī Chheng-kok sî-tāi ê siù-châi, 1898 nî hông chhiàⁿ khì kà Ki-tok-kàu soan-kàu-su Hàn-bûn kap Tâi-gí, tè-bé sìn Ia-so͘, 1914 nî khai-sí chò bo̍k-su.

Siong-koanSiu-kái

Liân-kiatSiu-kái