Lô͘ Gōng-chiong

Lô͘ Gōng-chiong (盧戇章; 1854 nî  – 1928 nî 10 goe̍h 28 ji̍t), piáu-jī Soat-chiâu (雪樵), sī Hok-kiàn Choân-chiu Tông-an chhut-sin ê giân-gí-ha̍k-chiá; chhòng-chè Tiong-kok Chhiat-im Sin-jī, hàn-jī kái-kek ê sian-chhu-chiá.