Lú-cheng[1] sī lú-sèng ê sîn-chit-chiá, tī bô-kâng chong-kàu ū bô-kâng ê chheng-ho͘, pí-lūn Hu̍t-kàu ū kiò lî-ko͘, Thian-chú-kàu ū kiò siu-lú.

La Religieuse (Henriette Browne, 1859)

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "女僧". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).