Lú-cheng[1] sī lú-sèng ê sîn-chit-chiá, tī bô-kâng chong-kàu ū bô-kâng ê chheng-ho͘, pí-lūn Hu̍t-kàu ū kiò lî-ko͘, Thian-chú-kàu ū kiò siu-lú.

La Religieuse (Henriette Browne, 1859)

Chham-khó

siu-kái
  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "40787". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.