Lī-pa-lùn poundLī-pa-lùn ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī LBP.

Lī-pa-lùn pound
ليرة لبنانية
Livre libanaise

LL1,000 gîn-phiò
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé LBP
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 piastre
Kì-hō LL and ل.ل.
Gîn-phiò LL1,000, LL5,000, LL10,000, LL20,000, LL50,000, LL100,000
Gîn-kak-á LL25, LL50, LL100, LL250, LL500
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Lī-pa-lùn
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Banque du Liban
 Bāng-chām www.bdl.gov.lb
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 84.9%
 Chu-liāu [2]
Hoē-lu̍t koà-kau Bí-kok ê kî-á Bí-kim
$1 US = 1507 LBP[1]

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê LBP ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái

  1. "About Banque du Liban | History of Banque du Liban". www.bdl.gov.lb. 13 June 2016 khòaⁿ--ê. 
  2. The Global Economy, 2020