jia̍t-le̍k-ha̍k lāi, chi̍t ê hē-thóng lāi ê lōe-lêng (內能; internal energy) sī hit-ê hē-thóng lāi só͘ ū-hâm ê lêng-liōng; chia-ê lêng-liōng pau-hâm hē-thóng lāi ê ūi-lêng kap tōng-lêng.