Lōe-tē-iân-tiông-chú-gī


Lōe-tē-iân-tiông-chú-gī (內地延長主義) sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê sî, Tāi Ji̍t-pún Tè-kokTâi-oân só͘ si̍t-hêng ê chi̍t chióng thóng-tī chèng-chhek.