Lūi-pia̍t:1919 nî chhut-sì

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:1919 nî chhut-sì

Tī "1919 nî chhut-sì" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 9 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 ia̍h.