Lūi-pia̍t:1965 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1965 nî bûn-ha̍k.


1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1965 nî bûn-ha̍k

Tī "1965 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.