Lūi-pia̍t:1967 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1967 nî bûn-ha̍k.


1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1967 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1967 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.