Lūi-pia̍t:1986 nî kho-ha̍k

1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1986 nî kho-ha̍k

Tī "1986 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.