Lūi-pia̍t:1 goe̍h

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 1 goe̍h.

Tī "1 goe̍h" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 84 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 84 ia̍h.