Lūi-pia̍t:2013 nî kòe-sin

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:2013 nî kòe-sin

Tī "2013 nî kòe-sin" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 13 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 13 ia̍h.