Nguyễn Khánh

Nguyễn Khánh (1927 nî 11 goe̍h 8 ji̍t – 2013 nî 1 goe̍h 11 ji̍t) sī Oa̍t-lâm ê chi̍t ê chèng-tī-ka kap chiong-kun. I tī 1964 nî 2 goe̍h 28 ji̍t kàu 8 goe̍h 16 ji̍tOa̍t-lâm Kiōng-hô-kok ê chóng-lí, 1964 nî sī Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok chóng-chóng. Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok bia̍t-bông í-āu cháu khì Bí-kok.

Nguyễn Khánh