Lūi-pia̍t:431 nî kòe-sin

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:431 nî kòe-sin

431 nî kòe-sin ê jîn-bu̍t.

Siong-koan: 431 nî chhut-sì.

Tī "431 nî kòe-sin" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.