Lūi-pia̍t:Bāng-ia̍h liû-lám-khì

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Bāng-ia̍h liû-lám-khì.

Tī lūi-pia̍t "Bāng-ia̍h liû-lám-khì" ê ia̍h

Ē-kha 9 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 ia̍h.