Lūi-pia̍t:Choân-kiû-hòa

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Choân-kiû-hòa.

Tī "Choân-kiû-hòa" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.