Lūi-pia̍t:E̍k-cheng

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī E̍k-cheng.

Tī "E̍k-cheng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.