Lūi-pia̍t:Grenada

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Grenada.

Tī "Grenada" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.