Lūi-pia̍t:Hûn-lîm-koān ê kiô

Tī "Hûn-lîm-koān ê kiô" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.