Pak-káng Koan-kong Toā-kiô

Pak-káng Koan-kong Toā-kiô (北港觀光大橋) sī chi̍t tiâu hāⁿ-kòe Pak-káng-khe khe-bóe, liân-chiap Tâi-oân Hûn-lîm-koān Pak-káng-tìn kap Ka-gī-koān La̍k-kha-hiong ê chhia-lō͘ toā-kiô.

Pak-káng Koan-kong Toā-kiô


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Beigang Tourist Bridge