Lūi-pia̍t:Im-ūn-ha̍k

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Phonology

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Im-ūn-ha̍k.

Tī "Im-ūn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.