Lūi-pia̍t:Koan-im-khu

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Koan-im-khu.

Tī "Koan-im-khu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.