Lūi-pia̍t:Kun-sū hoat

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Military law

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Kun-sū hoat.

Tī "Kun-sū hoat" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.