Lūi-pia̍t:Kun-sū hoat

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Military law

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Kun-sū hoat.

Tī lūi-pia̍t "Kun-sū hoat" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.