Lūi-pia̍t:Sûi-tiâu ê liân-hō

Tī "Sûi-tiâu ê liân-hō" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.